Kho Masan Bình Dương

Diện tích 12.000 m2

Chủ đầu tư: Masan

Nhà Thầu Tottosi

Năm thi công: 2022

Hạng Mục: Chiếu sáng, Hệ thống Camera, hệ thống internet và Wifi, Hệ thống lạnh, hệ thống trạm sạc xe điện, tủ phân phối điện

 

Kho Masan Bình Dương Diện tích 12.000 m2 Chủ đầu tư: Masan Nhà Thầu Tottosi Năm thi công: 2022 Hạng Mục: Chiếu sáng, Hệ thống Camera, hệ thống internet và Wifi, Hệ thống lạnh, hệ thống trạm sạc xe điện, tủ phân phối điện