Thiết kế Villa Hoa Hồng trắng tại Tây Ninh

Villa Hoa Hồng trắng (White Rose Villa)
S 160m2. Phòng khách, 3 phòng ngủ, Nhà bếp. 2 nhà vệ sinh, phòng giặt
Địa điểm: Tỉnh Tây Ninh
Năm thực hiện: 2022

Chủ trì: Jonh Nguyễn
Diễn họa: Mã Hoàng Hải