Design and build Neo Classic Villa in Cu chi

Biệt thự Tân cỏ điển

  • Số tầng: 2
  • Số Phòng: Khách, bếp, Phòng ngủ (4) Phòng sinh hoạt chung
  • Phong cách Tân Cổ điển

Dự Kiến thi công: Tháng 3/2023