Design and build Country Villa in Can Giuoc Long An

Land: 310 m2

Site: 140m2

Local: Xã ThuậnThành, Cần Giuộc, Long An

Livingroom, Master room. 2 bedrooms, Chil room, Toilet (2)

Garden

Architecture: John Nguyen

Graphic: Giap Van Hai

Biệt thự Cần Giuộc Long An – Phong cách Coutry với nét phác thảo tinh tế
Biệt thự Cần Giuộc Long An – Phong cách Coutry với nét phác thảo tinh tế
Biệt thự Cần Giuộc Long An – Phong cách Coutry với nét phác thảo tinh tế
Biệt thự Cần Giuộc Long An – Phong cách Coutry với nét phác thảo tinh tế
Biệt thự Cần Giuộc Long An – Phong cách Coutry với nét phác thảo tinh tế