KING BBQ BEN TRE

OPEN IN  JAN . 2021

LOCATION: VO NGUYEN GIAP – BEN TRE

S:700 M2

THỜI GIAN THI CÔNG 50 NGÀY

CÁC HẠNG MỤC: ÉP CỌC, KẾT CẤU, XÂY DỰNG, MEP, HOÀN THIỆN, BẢNG HIỆU, NỘI THẤT

CONTRACTOR: TOTTOSI

KING BBQ BEN TRE OPEN IN  JAN . 2021 LOCATION: VO NGUYEN GIAP – BEN TRE S:700 M2 THỜI GIAN THI CÔNG 50 NGÀY CÁC HẠNG MỤC: ÉP CỌC, KẾT CẤU, XÂY DỰNG, MEP, HOÀN THIỆN, BẢNG HIỆU, NỘI THẤT CONTRACTOR: TOTTOSI