Bảng giá cửa nhôm kính Xingfa Việt Nam và Quảng Đông 2024

Dưới đây là bảng giá nhôm Xingfa Việt Nam mới nhất áp dụng cho năm 2024

Nếu quý khách quan tâm đã hài Bảng giá cửa nhôm kính Xingfa của chúng tôi, xin cho Chúng tôi đi khảo sát dự án để có giá tốt nhất cho Quý Khách
Giá trên đã có phí vận chuyển trong TP.HCM hoặc các tỉnh lân cận trong phạm vi 100km
Nhôm Xingfa có chứng chỉ xuất xưởng, chứng nhận chất lượng, đãm bảo chất lượng đúng theo cam kết

Kính dùng kính nhà máy kính Bình Dương

Chi tiết xem bên dưới

BÁO GIÁ CỬA NHÔM XINGFA VIỆT NAM

STTTên Sản PhẩmĐVTSỐ LƯỢNG Đơn Giá Cửa Nhôm  Xingfa Việt Nam GHI CHÚ 
 (đã bao gồm phụ kiện – VNĐ/m2) 
 

XINGFA Hệ 55 – Độ Dày 1.2mm

   Phụ kiện Kinlong Việt Nam (Bảo hành 1 năm)  Phụ kiện nhập khẩu (Kinlong – Draho) Bảo hành 3 năm  
1“XINGFA: CỬA ĐI MỞ QUAYm21                    1,550,000                    1,750,000 
– Quy Cách: Cửa đi mở quay 
– Profile: Xingfa Việt Nam 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.2mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
2“XINGFA: CỬA ĐI MỞ LÙAm21                    1,450,000                    1,650,000 
– Quy Cách: Cửa đi mở lùa 
– Profile: Xingfa Việt Nam 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.2mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
3“XINGFA: CỬA SỔ MỞ QUAYm21                    1,550,000                    1,750,000 
– Quy Cách: Cửa sổ mở quay 
– Profile: Xingfa Việt Nam 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.2mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
4“XINGFA: CỬA SỔ MỞ LÙAm21                    1,450,000                    1,650,000 
– Quy Cách: Cửa sổ mở lùa 
– Profile: Xingfa Việt Nam 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.2mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
5“VÁCH KÍNH NHÔM XINGFAm21                                                             950,000 
– Profile: Xingfa Việt Nam 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.2mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
 XINGFA Hệ 55 – Độ Dày 1.4mm   Phụ kiện Kinlong Việt Nam (Bảo hành 1 năm)  Phụ kiện nhập khẩu (Kinlong – Draho) Bảo hành 3 năm  
1“XINGFA: CỬA ĐI MỞ QUAYm21                    1,850,000                    2,050,000 
– Quy Cách: Cửa đi mở quay 
– Profile: Xingfa Việt Nam 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.4mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
2“XINGFA: CỬA ĐI MỞ LÙAm21                    1,700,000                    1,900,000 
– Quy Cách: Cửa đi mở lùa 
– Profile: Xingfa Việt Nam 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.4mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
3“XINGFA: CỬA SỔ MỞ QUAYm21                    1,850,000                    2,050,000 
– Quy Cách: Cửa sổ mở quay 
– Profile: Xingfa Việt Nam 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.4mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
4“XINGFA: CỬA SỔ MỞ LÙAm21                    1,700,000                    1,900,000 
– Quy Cách: Cửa sổ mở lùa 
– Profile: Xingfa Việt Nam 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.4mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
5“VÁCH KÍNH NHÔM XINGFAm21                                                          1,000,000 
– Profile: Xingfa Việt Nam 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.4mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
 XINGFA Hệ 55 – Độ Dày 1.8mm   Phụ kiện Kinlong Việt Nam (Bảo hành 1 năm)  Phụ kiện nhập khẩu (Kinlong – Draho) Bảo hành 3 năm  
1“XINGFA: CỬA ĐI MỞ QUAYm21                    1,950,000                    2,150,000 
– Quy Cách: Cửa đi mở quay 
– Profile: Xingfa Việt Nam 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.8mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
2“XINGFA: CỬA ĐI MỞ LÙAm21                    1,700,000                    1,900,000 
– Quy Cách: Cửa đi mở lùa 
– Profile: Xingfa Việt Nam 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.8mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
3“XINGFA: CỬA SỔ MỞ QUAYm21                    1,850,000                    2,050,000 
– Quy Cách: Cửa sổ mở quay 
– Profile: Xingfa Việt Nam 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.8mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
4“XINGFA: CỬA SỔ MỞ LÙAm21                    1,700,000                    1,900,000 
– Quy Cách: Cửa sổ mở lùa 
– Profile: Xingfa Việt Nam 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.8mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
5“VÁCH KÍNH NHÔM XINGFAm21                                                          1,000,000 
– Profile: Xingfa Việt Nam 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.8mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
 XINGFA Hệ 55 – Độ Dày 2mm   Phụ kiện Kinlong Việt Nam (Bảo hành 1 năm)  Phụ kiện nhập khẩu (Kinlong – Draho) Bảo hành 3 năm  
1“XINGFA: CỬA ĐI MỞ QUAYm21                    1,850,000                    2,050,000 
– Quy Cách: Cửa đi mở quay 
– Profile: Xingfa Việt Nam 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 2mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
2“XINGFA: CỬA ĐI MỞ LÙAm21                    1,700,000                    1,900,000 
– Quy Cách: Cửa đi mở lùa 
– Profile: Xingfa Việt Nam 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 2mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
3“XINGFA: CỬA SỔ MỞ QUAYm21                    1,850,000                    2,050,000 
– Quy Cách: Cửa sổ mở quay 
– Profile: Xingfa Việt Nam 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 2mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
4“XINGFA: CỬA SỔ MỞ LÙAm21                    1,700,000                    1,900,000 
– Quy Cách: Cửa sổ mở lùa 
– Profile: Xingfa Việt Nam 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 2mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
5“VÁCH KÍNH NHÔM XINGFAm21                                                          1,000,000 
– Profile: Xingfa Việt Nam 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 2mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 

BÁO GIÁ CỬA NHÔM XINGFA QUẢNG ĐÔNG

STTTên Sản Phẩm   Đơn Giá Cửa Nhôm  Xingfa Quảng Đông GHI CHÚ 
   (đã bao gồm phụ kiện – VNĐ/m2) 
 XINGFA Hệ 55 – Độ Dày 1.4mm   Phụ kiện Kinlong Việt Nam (Bảo hành 1 năm)  Phụ kiện nhập khẩu (Kinlong – Draho) Bảo hành 3 năm  
1“XINGFA: CỬA ĐI MỞ QUAYm21                    2,050,000                    2,250,000 
– Quy Cách: Cửa đi mở quay 
– Profile: Xingfa Quảng Đông 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.4mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
2“XINGFA: CỬA ĐI MỞ LÙAm21                    1,900,000                    2,100,000 
– Quy Cách: Cửa đi mở lùa 
– Profile: Xingfa Quảng Đông 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.4mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
3“XINGFA: CỬA SỔ MỞ QUAYm21                    2,050,000                    2,250,000 
– Quy Cách: Cửa sổ mở quay 
– Profile: Xingfa Quảng Đông 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.4mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
4“XINGFA: CỬA SỔ MỞ LÙAm21                    1,900,000                    2,100,000 
– Quy Cách: Cửa sổ mở lùa 
– Profile: Xingfa Quảng Đông 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.4mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
5“VÁCH KÍNH NHÔM XINGFAm21                                                          1,200,000 
– Profile: Xingfa Quảng Đông 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.4mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
 XINGFA Hệ 55 – Độ Dày 1.8mm   Phụ kiện Kinlong Việt Nam (Bảo hành 1 năm)  Phụ kiện nhập khẩu (Kinlong – Draho) Bảo hành 3 năm  
1“XINGFA: CỬA ĐI MỞ QUAYm21                    2,150,000                    2,350,000 
– Quy Cách: Cửa đi mở quay 
– Profile: Xingfa Quảng Đông 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.8mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
2“XINGFA: CỬA ĐI MỞ LÙAm21                    1,900,000                    2,100,000 
– Quy Cách: Cửa đi mở lùa 
– Profile: Xingfa Quảng Đông 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.8mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
3“XINGFA: CỬA SỔ MỞ QUAYm21                    2,050,000                    2,250,000 
– Quy Cách: Cửa sổ mở quay 
– Profile: Xingfa Quảng Đông 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.8mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
4“XINGFA: CỬA SỔ MỞ LÙAm21                    1,900,000                    2,100,000 
– Quy Cách: Cửa sổ mở lùa 
– Profile: Xingfa Quảng Đông 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.8mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
5“VÁCH KÍNH NHÔM XINGFAm21                                                          1,350,000 
– Profile: Xingfa Quảng Đông 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 1.8mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
 XINGFA Hệ 55 – Độ Dày 2mm   Phụ kiện Kinlong Việt Nam (Bảo hành 1 năm)  Phụ kiện nhập khẩu (Kinlong – Draho) Bảo hành 3 năm  
1“XINGFA: CỬA ĐI MỞ QUAYm21                    2,050,000                    2,250,000 
– Quy Cách: Cửa đi mở quay 
– Profile: Xingfa Quảng Đông 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 2mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
2“XINGFA: CỬA ĐI MỞ LÙAm21                    1,900,000                    2,100,000 
– Quy Cách: Cửa đi mở lùa 
– Profile: Xingfa Quảng Đông 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 2mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
3“XINGFA: CỬA SỔ MỞ QUAYm21                    2,050,000                    2,250,000 
– Quy Cách: Cửa sổ mở quay 
– Profile: Xingfa Quảng Đông 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 2mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
4“XINGFA: CỬA SỔ MỞ LÙAm21                    1,900,000                    2,100,000 
– Quy Cách: Cửa sổ mở lùa 
– Profile: Xingfa Quảng Đông 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 2mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực” 
5“VÁCH KÍNH NHÔM XINGFAm21                                                          1,500,000 
– Profile: Xingfa Quảng Đông 
– Độ dày: Nhôm sơn tĩnh điện dày 2mm. 
– Màu sắc: Xám Ghi; Trắng Sữa 
– Kính: Kính trắng 8mm cường lực”